Készen áll, hogy az ügyfeleink között üdvözöljük? Ajánlatkérés Ajánlatkérés

Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR)

Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer Magyarországon a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett központi közbeszerzési nyilvántartás és a közbeszerzési eljárások elektronikus lebonyolítását támogató informatikai rendszer.

Elérhetősége: ekr.gov.hu

Az EKR rendszerben minden eljárási cselekmény pontosan dokumentálható, az adott eljáráshoz tartozó valamennyi közbeszerzési dokumentum egy helyről, közvetlenül elérhető, a rendszer ezáltal segíti a hazai közbeszerzések nyomonkövetését, amellyel a piac változásainak és a jogszabály- módosításoknak a közbeszerzésekre gyakorolt hatása is felmérhető.

A rendszert az alábbi böngészők valamelyikén kell (ajánlott) futtatni ahhoz, hogy minden funkciója problémamentesen működjön:

 • Internet Explorer 9 vagy afölötti verzió
 • Firefox 32 vagy afölötti verzió
 • Google Chrome 57 vagy afölötti verzió

A Kbt. 40. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a közbeszerzési eljárás során a kommunikáció főszabály szerint az EKR rendszeren keresztül történik. Mindez azt jelenti, hogy az Ajánlatkérő minden tájékoztatást, dokumentum kiküldést az EKR rendszeren keresztül hajt végre (azaz közvetlen email és/vagy fax küldésére nem kerül sor), és a gazdasági szereplőknek (érdeklődő gazdasági szereplők, ajánlattevők) is minden dokumentumot (ide értve, de nem kizárólagosan: ajánlatot, kiegészítő tájékoztatást, előzetes vitarendezési kérelmet, hiánypótlást, felvilágosítást, árindoklást, számítási hiba javítást stb.) az EKR rendszeren keresztül kell benyújtaniuk az Ajánlatkérő részére.

Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer használatának első lépései
(regisztráció, szervezet létrehozása, jogosultságok kezelése)

Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer használatához regisztrációra van szükség, első körben természetes személyként, majd ezt követően a regisztrált természetes személy tud szervezetet létrehozni a rendszerben.

A szervezet létrehozását követően további regisztrált felhasználók (természetes személyek) is tudnak csatlakozni a szervezethez, külön lépésként lehet (illetve kell) számukra jogosultságokat adni a rendszer adott funkcióinak használatához.

Az EKR rendszerbe történő regisztrációval illetve a szervezet létrehozásával és a jogosultságok kiosztásával kapcsolatos segédanyagunk magyar és angol nyelven itt letölthető.

Közbeszerzési eljárás kiválasztása

Amennyiben a felhasználó jogosult a hozzá rendelt Gazdasági szereplő nevében ajánlattételre, úgy az EKR-be bejelentkezve a kezdőlapon a Megindított eljárások gombra kattintva megtekintheti a rendszerben levő összes folyamatban levő közbeszerzési eljárást. Ezek közül a lap tetején levő szűrő segítségével választhatja ki az eljárást, melyre ajánlatot kíván tenni. A találati listát szűkítheti az Ajánlatkérő neve, a szerződés tárgya, illetve az eljárás típusa szerint, illetve az ajánlattétel határideje alapján. Lehetőség van beállítani az eljárás aktuális szakaszát is.

A felületen alapértelmezetten a legújabb eljárások jelennek meg a találati lista elején. Ezt a fajta rendezést a „Legújabb eljárások szerinti csökkenő sorrend” checkbox ki- és bepipálásával tudják ki- illetve bekapcsolni.

Miután kiválasztotta azt a közbeszerzési eljárást, amelyhez érdeklődését kívánja jelezni, illetve ajánlatot óhajt tenni, kattintson a sor végén látható Részletek feliratra. Ezen a felületen megtekintheti az adott eljárás publikus adatait, illetve – amennyiben az eljárás nyílt, vagy az ajánlatkérő meghívta önt – az oldal tetején levő gomb segítségével jelezheti érdeklődését az eljárással kapcsolatban.

Érdeklődés jelzése nem jelent kötelező ajánlattételt, de visszamenőleg megkap minden, az eljárással kapcsolatos tájékoztatást a regisztrált e-mail címére.

Az érdeklődést jelző gazdasági szereplők, akik részvételi jelentkezést, ajánlatot nem nyújtanak be, a bontással kezdődően az eljárás nem nyilvános adatairól nem kapnak az EKR-ből értesítéseket.

Az EKR rendszeren keresztül benyújtott ajánlat (jelentkezés) alapvetően két típusú „dokumentumból” áll:

 • kitöltött űrlapokból
  • amennyiben az ajánlatkérő bármely benyújtandó nyilatkozatra vonatkozóan űrlapot bocsátott rendelkezésre, úgy az adott nyilatkozatra vonatkozó űrlap kitöltése kötelező!
  • az űrlapokon aláírás nem fog szerepelni, itt a Kbt. 41/A. § (4) bekezdése releváns, miszerint: „Az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében az ajánlatkérő szervezet vagy – az ajánlatot a rendszerben benyújtó gazdasági szereplő esetében – a gazdasági szereplő képviselőjének kell tekinteni azt a személyt, aki az EKR-ben az ajánlatkérő szervezet vagy gazdasági szereplő részéről a nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal rendelkezik. Az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlapot e vélelem alapján az ajánlatkérő szervezet, illetve a gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának kell tekinteni.”
  • Amennyiben az ajánlatkérő bármely benyújtandó nyilatkozatra vonatkozóan űrlapot bocsátott rendelkezésre, úgy az adott nyilatkozatra vonatkozó űrlap kitöltése kötelező!

 

 • elektronikus csatolmányként benyújtott nyilatkozatokból és dokumentumokból
  • ezen dokumentumoknak a papír alapú dokumentumok egyszerű elektronikus másolatának kell lennie
  • az elektronikus csatolmányként benyújtásra kerülő dokumentumokat tartalmazó fájlok megengedett maximális mérte file-onként 25 MB
  • ezen dokumentumok kapcsán Ajánlatkérő jogosult meghatározni az egyes dokumentumok elvárt fájlformátumát és a benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatos egyéb elvárásait.

Az elektronikusan megküldött ajánlat beérkezésének tényéről az EKR haladéktalanul automatikus elektronikus visszaigazolást küld. Az elektronikus dokumentum beérkezésének ideje az automatikus visszaigazolásban szereplő időpont.

Az ajánlattételi határidőig beérkezett ajánlatok bontását az EKR automatikusan, az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

Az EKR használatával kapcsolatos technikai problémák (üzemzavar, üzemszünet, informatikai problémák) esetén a kérdéseket, bejelentéseket, az EKR-t üzemeltető NEKSZT Kft. (1066 Budapest, Mozsár utca 16.) felé kell jelezni az alábbi elérhetőségeken:

Ügyfélszolgálat telefonszám: +36-1-465-8899 (hétfőtől – péntekig 8:00-16:00)

Ügyfélszolgálat e-mail cím:  support@nekszt.hu

Hibajelentés:  ugyfelszolgalat@nekszt.hu